Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Soybean meal և Lablab սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Soybean meal vs Lablab infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +510%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +199.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +273.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +484.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +638.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +486.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +688.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 74% 514% 219% 301% 220% 1% 138% 667% 496% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +510%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +199.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +273.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +484.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +638.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +486.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +688.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +17.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +578.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +529.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +525.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1437.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7475%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 173% 58% 49% 119% 132% 228% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +578.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +529.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +525.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1437.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7475%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +504.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +282.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +896.1%
49% 2% 36% 7% 6%
Սպիտակուցներ: 49.2 գ
Ճարպեր: 2.39 գ
Ածխաջրեր: 35.89 գ
Ջուր: 6.94 գ
Այլ: 5.58 գ
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +504.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +282.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +896.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1473.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +326.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63.1%
16% 24% 61%
Հագեցած ճարպ: 0.268 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.409 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.045 գ
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1473.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +326.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Soybean meal Lablab
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Soybean meal Lablab Opinion
Զուտ ածխաջրեր 35.89g 20.69g Soybean meal
Սպիտակուցներ 49.2g 8.14g Soybean meal
Ճարպեր 2.39g 0.58g Soybean meal
Ածխաջրեր 35.89g 20.69g Soybean meal
Կալորիականություն 337kcal 117kcal Soybean meal
Կալցիում 244mg 40mg Soybean meal
Երկաթ 13.7mg 4.58mg Soybean meal
Մագնեզիում 306mg 82mg Soybean meal
Ֆոսֆոր 701mg 120mg Soybean meal
Կալիում 2490mg 337mg Soybean meal
Նատրիում 3mg 7mg Soybean meal
Ցինկ 5.06mg 2.85mg Soybean meal
Պղինձ 2mg 0.341mg Soybean meal
Մանգան 3.8mg 0.482mg Soybean meal
Սելեն 3.3µg 2.8µg Soybean meal
Վիտամին A 40IU 0IU Soybean meal
Վիտամին A, RAE 2µg 0µg Soybean meal
Վիտամին B1 0.691mg 0.27mg Soybean meal
Վիտամին B2 0.251mg 0.037mg Soybean meal
Վիտամին B3 2.587mg 0.411mg Soybean meal
Վիտամին B5 1.976mg 0.316mg Soybean meal
Վիտամին B6 0.569mg 0.037mg Soybean meal
Folate, total 303µg 4µg Soybean meal
Տրիպտոֆան 0.653mg 0.068mg Soybean meal
Տրեոնին 1.952mg 0.315mg Soybean meal
Իզոլեյցին 2.18mg 0.39mg Soybean meal
Լեյցին 3.66mg 0.691mg Soybean meal
Լիզին 2.991mg 0.556mg Soybean meal
Մեթիոնին 0.606mg 0.065mg Soybean meal
Ֆենիլալանին 2.346mg 0.41mg Soybean meal
Վալին 2.243mg 0.422mg Soybean meal
Հիստիդին 1.212mg 0.233mg Soybean meal
Հագեցած ճարպ 0.268g 0.099g Lablab
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.409g 0.026g Soybean meal
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.045g 0.245g Soybean meal

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Soybean meal Lablab
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
63%
Soybean meal
10%
Lablab
Mineral Summary Score
264%
Soybean meal
59%
Lablab

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is cheaper?
Soybean meal
Soybean meal is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in minerals?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lablab
Lablab is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.169g)
Which food is lower in glycemic index?
Lablab
Lablab is lower in glycemic index (difference - 23)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Soybean meal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172445/nutrients
  2. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: