Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Soybean meal և Lima bean սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Soybean meal and Lima bean

  • Lima bean contains less Պղինձ, Մանգան, Երկաթ, Ֆոսֆոր, Մագնեզիում, Կալիում, Folate, total, Վիտամին B1, Ցինկ, and Վիտամին B6 than Soybean meal.
  • Soybean meal's daily need coverage for Պղինձ is 196% higher.
  • Lima bean contains 7 times less Մանգան than Soybean meal. Soybean meal contains 3.8mg of Մանգան, while Lima bean contains 0.516mg.

The food types used in this comparison are Soy meal, defatted, raw and Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Soybean meal vs Lima bean infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1335.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +473.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +611.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +531.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +390.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +751.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 74% 514% 219% 301% 220% 1% 138% 667%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1335.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +473.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +611.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +531.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +390.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +751.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -33.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +329.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +356.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +514.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +368.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +265.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 0% 173% 58% 49% 119% 132% 228% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +329.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +356.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +514.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +368.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +265.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Soybean meal Lima bean
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Soybean meal Lima bean Opinion
Զուտ ածխաջրեր 35.89g 13.88g Soybean meal
Սպիտակուցներ 49.2g 7.8g Soybean meal
Ճարպեր 2.39g 0.38g Soybean meal
Ածխաջրեր 35.89g 20.88g Soybean meal
Կալորիականություն 337kcal 115kcal Soybean meal
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 2.9g Soybean meal
Բջջանյութ(Fiber) g 7g Lima bean
Կալցիում 244mg 17mg Soybean meal
Երկաթ 13.7mg 2.39mg Soybean meal
Մագնեզիում 306mg 43mg Soybean meal
Ֆոսֆոր 701mg 111mg Soybean meal
Կալիում 2490mg 508mg Soybean meal
Նատրիում 3mg 2mg Lima bean
Ցինկ 5.06mg 0.95mg Soybean meal
Պղինձ 2mg 0.235mg Soybean meal
Վիտամին A 40IU 0IU Soybean meal
Վիտամին E mg 0.18mg Lima bean
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.691mg 0.161mg Soybean meal
Վիտամին B2 0.251mg 0.055mg Soybean meal
Վիտամին B3 2.587mg 0.421mg Soybean meal
Վիտամին B5 1.976mg 0.422mg Soybean meal
Վիտամին B6 0.569mg 0.161mg Soybean meal
Folate, total 303µg 83µg Soybean meal
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 2µg Lima bean
Տրիպտոֆան 0.653mg 0.092mg Soybean meal
Տրեոնին 1.952mg 0.337mg Soybean meal
Իզոլեյցին 2.18mg 0.411mg Soybean meal
Լեյցին 3.66mg 0.673mg Soybean meal
Լիզին 2.991mg 0.523mg Soybean meal
Մեթիոնին 0.606mg 0.099mg Soybean meal
Ֆենիլալանին 2.346mg 0.449mg Soybean meal
Վալին 2.243mg 0.469mg Soybean meal
Հիստիդին 1.212mg 0.238mg Soybean meal
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.268g 0.089g Lima bean
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.409g 0.034g Soybean meal
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.045g 0.171g Soybean meal

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Soybean meal Lima bean
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
63
Soybean meal
16
Lima bean
Mineral Summary Score
266
Soybean meal
40
Lima bean

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
295%
Soybean meal
47%
Lima bean
Carbohydrates
36%
Soybean meal
21%
Lima bean
Fats
11%
Soybean meal
2%
Lima bean

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Soybean meal
Soybean meal is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is cheaper?
Soybean meal
Soybean meal is cheaper (difference - $1.2)
Which food is richer in minerals?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Soybean meal
Soybean meal is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lima bean
Lima bean is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.179g)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 36)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Soybean meal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172445/nutrients
  2. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: