Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Spelt և Lima bean սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Spelt and Lima bean

  • Spelt has more Մանգան, Վիտամին B3, and Ֆոսֆոր, while Lima bean has more Folate, total, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Երկաթ, and Վիտամին B6.
  • Spelt covers your daily need of Մանգան 25% more than Lima bean.
  • Spelt contains 6 times more Վիտամին B3 than Lima bean. While Spelt contains 2.57mg of Վիտամին B3, Lima bean contains only 0.421mg.

These are the specific foods used in this comparison Spelt, cooked and Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Spelt vs Lima bean infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +255.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60%
հավասար Պղինձ - 0.235
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 63% 35% 65% 13% 1% 35% 72%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +255.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60%
հավասար Պղինձ - 0.235

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Spelt
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +101.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +538.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 6% 0% 0% 26% 7% 49% 0% 19% 10% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +101.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +538.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Spelt Lima bean
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Spelt Lima bean Opinion
Զուտ ածխաջրեր 22.54g 13.88g Spelt
Սպիտակուցներ 5.5g 7.8g Lima bean
Ճարպեր 0.85g 0.38g Spelt
Ածխաջրեր 26.44g 20.88g Spelt
Կալորիականություն 127kcal 115kcal Spelt
Օսլա 19.57g g Spelt
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 2.9g Spelt
Բջջանյութ(Fiber) 3.9g 7g Lima bean
Կալցիում 10mg 17mg Lima bean
Երկաթ 1.67mg 2.39mg Lima bean
Մագնեզիում 49mg 43mg Spelt
Ֆոսֆոր 150mg 111mg Spelt
Կալիում 143mg 508mg Lima bean
Նատրիում 5mg 2mg Lima bean
Ցինկ 1.25mg 0.95mg Spelt
Պղինձ 0.215mg 0.235mg Lima bean
Վիտամին A 4IU 0IU Spelt
Վիտամին A, RAE 0µg 0µg
Վիտամին E 0.26mg 0.18mg Spelt
Վիտամին D IU 0IU Lima bean
Վիտամին D µg 0µg Lima bean
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.103mg 0.161mg Lima bean
Վիտամին B2 0.03mg 0.055mg Lima bean
Վիտամին B3 2.57mg 0.421mg Spelt
Վիտամին B5 mg 0.422mg Lima bean
Վիտամին B6 0.08mg 0.161mg Lima bean
Folate, total 13µg 83µg Lima bean
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 2µg Lima bean
Տրիպտոֆան mg 0.092mg Lima bean
Տրեոնին mg 0.337mg Lima bean
Իզոլեյցին mg 0.411mg Lima bean
Լեյցին mg 0.673mg Lima bean
Լիզին mg 0.523mg Lima bean
Մեթիոնին mg 0.099mg Lima bean
Ֆենիլալանին mg 0.449mg Lima bean
Վալին mg 0.469mg Lima bean
Հիստիդին mg 0.238mg Lima bean
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ g 0g Spelt
Հագեցած ճարպ g 0.089g Spelt
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.034g Lima bean
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.171g Lima bean

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Spelt Lima bean
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10
Spelt
16
Lima bean
Mineral Summary Score
35
Spelt
40
Lima bean

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
33%
Spelt
47%
Lima bean
Carbohydrates
26%
Spelt
21%
Lima bean
Fats
4%
Spelt
2%
Lima bean

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Spelt
Spelt is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Spelt
Spelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.089g)
Which food is cheaper?
Spelt
Spelt is cheaper (difference - $1.2)
Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 31)
Which food is richer in vitamins?
Lima bean
Lima bean is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169746/nutrients
  2. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: