Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +8050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1046.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +3300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1620%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +8050%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1441.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1046.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3860%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +8285.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +12600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3860%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +195.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +509.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +135.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +266.7%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +509.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +135.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +266.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 69.97g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 2.5g 100 grand bar
Ճարպեր 8.21g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 82.57g 70.97g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 58.12g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1g 100 grand bar
Կալցիում 0mg 76mg 100 grand bar
Երկաթ 0.01mg 0.34mg 100 grand bar
Մագնեզիում 1mg 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 5mg 86mg 100 grand bar
Կալիում 2mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 2mg 203mg Starburst
Ցինկ 0mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.012mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.015mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 0.8µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 1IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 0µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.33mg 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 58.7mg 0.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.002mg 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.005mg 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.035mg 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0mg 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 1µg 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 0mg 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 2.1µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 0mg 12mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g 0g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 7.778g 11.9g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
1%
Starburst
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 201mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.122g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 6.22g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: