Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2720%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +883.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +737.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2720%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +883.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +737.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +751%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1802.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.3%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +751%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1802.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +133.3%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 0.41g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 8.21g 0g Starburst
Ածխաջրեր 82.57g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 408kcal 381kcal Starburst
Շաքար 58.12g 86.04g Starburst
Կալցիում 0mg 3mg Gelatin dessert
Երկաթ 0.01mg 0.13mg Gelatin dessert
Մագնեզիում 1mg 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 5mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 2mg 7mg Gelatin dessert
Նատրիում 2mg 466mg Starburst
Ցինկ 0mg 0.01mg Gelatin dessert
Պղինձ 0.012mg 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.015mg 0.011mg Starburst
Սելեն 0.8µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 1IU 0IU Starburst
Վիտամին E 0.33mg 0mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 0mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.002mg 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.005mg 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.035mg 0.014mg Starburst
Վիտամին B6 0mg 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 1µg 3µg Gelatin dessert
Choline, total 0mg 3.5mg Gelatin dessert
Վիտամին K 2.1µg 0µg Starburst
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.141g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 7.778g 0g Gelatin dessert

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
1%
Starburst
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 27.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 464mg)
Which food is lower in glycemic index?
Starburst
Starburst is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.778g)
Which food is richer in minerals?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: