Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Starburst և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Starburst vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3568.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +7600%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3568.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +7600%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +973.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +973.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +107.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Starburst Raisinets
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Starburst Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.57g 68.8g Starburst
Սպիտակուցներ 0.41g 4.4g Raisinets
Ճարպեր 8.21g 17g Raisinets
Ածխաջրեր 82.57g 71g Starburst
Կալորիականություն 408kcal 422kcal Raisinets
Շաքար 58.12g 59g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.2g Raisinets
Կալցիում 0mg 85mg Raisinets
Երկաթ 0.01mg 1.2mg Raisinets
Մագնեզիում 1mg Starburst
Ֆոսֆոր 5mg Starburst
Կալիում 2mg Starburst
Նատրիում 2mg 33mg Starburst
Պղինձ 0.012mg Starburst
Մանգան 0.015mg Starburst
Սելեն 0.8µg Starburst
Վիտամին A 1IU 77IU Raisinets
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 58.7mg 1.6mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg Starburst
Վիտամին B2 0.002mg Starburst
Վիտամին B3 0.005mg Starburst
Վիտամին B5 0.035mg Starburst
Folate, total 1µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Խոլեստերին 0mg 11mg Starburst
Տրանս ճարպ 0.141g 0.08g Raisinets
Հագեցած ճարպ 7.778g 11g Starburst

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Starburst Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Starburst
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
1%
Starburst
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 0.88g)
Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Starburst
Starburst is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.222g)
Which food is richer in minerals?
Starburst
Starburst is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Starburst
Starburst is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: