Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tapioca և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tapioca vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +4416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +4416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tapioca
10
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +151.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +138.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +151.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +230%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +860%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +456.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +762.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +362.2%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +860%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +456.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +762.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +362.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4420%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +47.5%
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4420%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +47.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tapioca Pectin
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tapioca Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.56g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 2.88g 0.3g Tapioca
Ճարպեր 1.67g 0.3g Tapioca
Ածխաջրեր 19.56g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 105kcal 325kcal Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0g 8.6g Pectin
Կալցիում 105mg 7mg Tapioca
Երկաթ 0.06mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 12mg 1mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg 2mg Tapioca
Կալիում 133mg 7mg Tapioca
Նատրիում 121mg 200mg Tapioca
Ցինկ 0.35mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.012mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.007mg 0.07mg Pectin
Սելեն 2µg 0µg Tapioca
Վիտամին A 160IU 3IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg 0µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.7mg 0mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg 0.008mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg 0.06mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg 0.005mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg 0.11mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg 0.01mg Tapioca
Folate, total 4µg 1µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg 0µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 6mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 0.991g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g 0.01g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g 0.09g Pectin

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tapioca Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Tapioca
2%
Pectin
Mineral Summary Score
13%
Tapioca
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 79mg)
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.941g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: