Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Taro և Poblano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Taro and Poblano?

  • Poblano has more Վիտամին B6, Վիտամին B2, Երկաթ, Վիտամին A, RAE, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Մանգան, Պղինձ, Վիտամին B3, and Վիտամին B5 than Taro.
  • Poblano's daily need coverage for Վիտամին B6 is 250% higher.

We used Taro, raw and Peppers, ancho, dried types in this comparison.

Infographic

Taro vs Poblano infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Taro
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1887.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +242.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +308%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +517.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 410% 81% 87% 213% 6% 39% 170%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1887.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +242.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +308%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +517.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +195.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Taro
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26792.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +8920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +967.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1149.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +213.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1227% 0% 0% 7% 45% 521% 121% 120% 816% 52% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +26792.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +8920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +967.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1149.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +213.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Taro Poblano
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Taro Poblano Opinion
Զուտ ածխաջրեր 22.36g 29.82g Poblano
Սպիտակուցներ 1.5g 11.86g Poblano
Ճարպեր 0.2g 8.2g Poblano
Ածխաջրեր 26.46g 51.42g Poblano
Կալորիականություն 112kcal 281kcal Poblano
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0.4g g Poblano
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 21.6g Poblano
Կալցիում 43mg 61mg Poblano
Երկաթ 0.55mg 10.93mg Poblano
Մագնեզիում 33mg 113mg Poblano
Ֆոսֆոր 84mg 201mg Poblano
Կալիում 591mg 2411mg Poblano
Նատրիում 11mg 43mg Taro
Ցինկ 0.23mg 1.42mg Poblano
Պղինձ 0.172mg 0.508mg Poblano
Վիտամին A 76IU 20438IU Poblano
Վիտամին A, RAE 4µg 1022µg Poblano
Վիտամին E 2.38mg mg Taro
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 4.5mg 2mg Taro
Վիտամին B1 0.095mg 0.179mg Poblano
Վիտամին B2 0.025mg 2.255mg Poblano
Վիտամին B3 0.6mg 6.403mg Poblano
Վիտամին B5 0.303mg 1.993mg Poblano
Վիտամին B6 0.283mg 3.535mg Poblano
Folate, total 22µg 69µg Poblano
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 1µg µg Taro
Տրիպտոֆան 0.023mg 0.155mg Poblano
Տրեոնին 0.069mg 0.425mg Poblano
Իզոլեյցին 0.054mg 0.373mg Poblano
Լեյցին 0.111mg 0.605mg Poblano
Լիզին 0.067mg 0.515mg Poblano
Մեթիոնին 0.02mg 0.142mg Poblano
Ֆենիլալանին 0.082mg 0.361mg Poblano
Վալին 0.082mg 0.489mg Poblano
Հիստիդին 0.034mg 0.232mg Poblano
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.041g 0.82g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.016g 0.492g Poblano
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.083g 4.511g Poblano

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Taro Poblano
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18
Taro
242
Poblano
Mineral Summary Score
26
Taro
128
Poblano

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Taro
71%
Poblano
Carbohydrates
26%
Taro
51%
Poblano
Fats
1%
Taro
38%
Poblano

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 32mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.779g)
Which food is cheaper?
Taro
Taro is cheaper (difference - $7)
Which food is lower in Շաքար?
Poblano
Poblano is lower in Շաքար (difference - 0.4g)
Which food is lower in glycemic index?
Poblano
Poblano is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is richer in minerals?
Poblano
Poblano is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Poblano
Poblano is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients
  2. Poblano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169396/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: