Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tempeh և Pigeon pea սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tempeh vs Pigeon pea infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +158.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +143.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +159.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 384
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 34% 102% 58% 114% 37% 2% 32% 187% 170% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 42% 33% 51% 34% 1% 25% 90% 66% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +158.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +143.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +159.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 384

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Tempeh
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +506.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +238%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +362.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 20% 83% 50% 17% 50% 18% 10% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 37% 14% 15% 20% 12% 84% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +506.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +238%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +87.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +362.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +200.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2742.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.9%
20% 11% 8% 60%
Սպիտակուցներ: 20.29 գ
Ճարպեր: 10.8 գ
Ածխաջրեր: 7.64 գ
Ջուր: 59.65 գ
Այլ: 1.62 գ
7% 23% 69%
Սպիտակուցներ: 6.76 գ
Ճարպեր: 0.38 գ
Ածխաջրեր: 23.25 գ
Ջուր: 68.55 գ
Այլ: 1.06 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +200.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2742.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +106733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1997.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
25% 32% 43%
Հագեցած ճարպ: 2.539 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.205 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.3 գ
29% 70%
Հագեցած ճարպ: 0.083 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.003 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.205 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +106733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1997.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tempeh Pigeon pea
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tempeh Pigeon pea Opinion
Զուտ ածխաջրեր 7.64g 16.55g Pigeon pea
Սպիտակուցներ 20.29g 6.76g Tempeh
Ճարպեր 10.8g 0.38g Tempeh
Ածխաջրեր 7.64g 23.25g Pigeon pea
Կալորիականություն 192kcal 121kcal Tempeh
Բջջանյութ(Fiber) 6.7g Pigeon pea
Կալցիում 111mg 43mg Tempeh
Երկաթ 2.7mg 1.11mg Tempeh
Մագնեզիում 81mg 46mg Tempeh
Ֆոսֆոր 266mg 119mg Tempeh
Կալիում 412mg 384mg Tempeh
Նատրիում 9mg 5mg Pigeon pea
Ցինկ 1.14mg 0.9mg Tempeh
Պղինձ 0.56mg 0.269mg Tempeh
Մանգան 1.3mg 0.501mg Tempeh
Սելեն 0µg 2.9µg Pigeon pea
Վիտամին A 0IU 3IU Pigeon pea
Վիտամին B1 0.078mg 0.146mg Pigeon pea
Վիտամին B2 0.358mg 0.059mg Tempeh
Վիտամին B3 2.64mg 0.781mg Tempeh
Վիտամին B5 0.278mg 0.319mg Pigeon pea
Վիտամին B6 0.215mg 0.05mg Tempeh
Folate, total 24µg 111µg Pigeon pea
Վիտամին B12 0.08µg 0µg Tempeh
Տրիպտոֆան 0.194mg 0.066mg Tempeh
Տրեոնին 0.796mg 0.239mg Tempeh
Իզոլեյցին 0.88mg 0.245mg Tempeh
Լեյցին 1.43mg 0.483mg Tempeh
Լիզին 0.908mg 0.474mg Tempeh
Մեթիոնին 0.175mg 0.076mg Tempeh
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.579mg Tempeh
Վալին 0.92mg 0.292mg Tempeh
Հիստիդին 0.466mg 0.241mg Tempeh
Հագեցած ճարպ 2.539g 0.083g Pigeon pea
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.205g 0.003g Tempeh
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.3g 0.205g Tempeh

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tempeh Pigeon pea
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Tempeh
15%
Pigeon pea
Mineral Summary Score
73%
Tempeh
37%
Pigeon pea

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Tempeh
Tempeh is lower in glycemic index (difference - 7)
Which food is cheaper?
Tempeh
Tempeh is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Tempeh
Tempeh is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Pigeon pea
Pigeon pea is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pigeon pea
Pigeon pea is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.456g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tempeh - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174272/nutrients
  2. Pigeon pea - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172437/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: