Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Tomatillo և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Tomatillo and Arrowroot

  • Tomatillo has more Մանգան, and Վիտամին C, while Arrowroot has more Folate, total, Երկաթ, Վիտամին B6, Ֆոսֆոր, Վիտամին B1, and Կալիում.
  • Tomatillo's daily need coverage for Մանգան is 6645% higher.
  • Arrowroot contains 6 times less Վիտամին C than Tomatillo. Tomatillo contains 11.7mg of Վիտամին C, while Arrowroot contains 1.9mg.

The food types used in this comparison are Tomatillos, raw and Arrowroot, raw.

Infographic

Tomatillo vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +258.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +186.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 24% 15% 17% 24% 1% 6% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +258.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +186.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +53.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +515.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +375%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4728.6%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 8% 0% 39% 11% 9% 35% 9% 13% 6% 0% 26%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +515.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +375%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +4728.6%
հավասար Վիտամին B3 - 1.693

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tomatillo Arrowroot
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tomatillo Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.94g 12.09g Arrowroot
Սպիտակուցներ 0.96g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 1.02g 0.2g Tomatillo
Ածխաջրեր 5.84g 13.39g Arrowroot
Կալորիականություն 32kcal 65kcal Arrowroot
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 3.93g g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.3g Tomatillo
Կալցիում 7mg 6mg Tomatillo
Երկաթ 0.62mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 20mg 25mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 39mg 98mg Arrowroot
Կալիում 268mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 1mg 26mg Tomatillo
Ցինկ 0.22mg 0.63mg Arrowroot
Պղինձ 0.079mg 0.121mg Arrowroot
Վիտամին A 114IU 19IU Tomatillo
Վիտամին A, RAE 6µg 1µg Tomatillo
Վիտամին E 0.38mg mg Tomatillo
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 11.7mg 1.9mg Tomatillo
Վիտամին B1 0.044mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.035mg 0.059mg Arrowroot
Վիտամին B3 1.85mg 1.693mg Tomatillo
Վիտամին B5 0.15mg 0.292mg Arrowroot
Վիտամին B6 0.056mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 7µg 338µg Arrowroot
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 10.1µg µg Tomatillo
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.139g 0.039g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.155g 0.004g Tomatillo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.417g 0.092g Tomatillo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tomatillo Arrowroot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13
Tomatillo
35
Arrowroot
Mineral Summary Score
14
Tomatillo
31
Arrowroot

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Tomatillo
25%
Arrowroot
Carbohydrates
6%
Tomatillo
13%
Arrowroot
Fats
5%
Tomatillo
1%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Նատրիում (difference - 25mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tomatillo
Tomatillo is lower in glycemic index (difference - 58)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 3.93g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.1g)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tomatillo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168566/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: