Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Arrowroot թե՞ Cassava — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել
Arrowroot
vs
Cassava

Infographic

Arrowroot vs Cassava infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +120.7%
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41% 23% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34% 51% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +120.7%
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +172.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1151.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +984.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +172.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1151.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +984.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +211.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.2%
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +211.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +129%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1775%
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1775%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Arrowroot Cassava
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Arrowroot Cassava Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.09g 36.26g Cassava
Սպիտակուցներ 4.24g 1.36g Arrowroot
Ճարպեր 0.2g 0.28g Cassava
Ածխաջրեր 13.39g 38.06g Cassava
Կալորիականություն 65kcal 160kcal Cassava
Շաքար 1.7g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.8g Cassava
Կալցիում 6mg 16mg Cassava
Երկաթ 2.22mg 0.27mg Arrowroot
Մագնեզիում 25mg 21mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 98mg 27mg Arrowroot
Կալիում 454mg 271mg Arrowroot
Նատրիում 26mg 14mg Cassava
Ցինկ 0.63mg 0.34mg Arrowroot
Պղինձ 0.121mg 0.1mg Arrowroot
Մանգան 0.174mg 0.384mg Cassava
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 19IU 13IU Arrowroot
Վիտամին A, RAE 1µg 1µg
Վիտամին E 0.19mg Cassava
Վիտամին C 1.9mg 20.6mg Cassava
Վիտամին B1 0.143mg 0.087mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.059mg 0.048mg Arrowroot
Վիտամին B3 1.693mg 0.854mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.292mg 0.107mg Arrowroot
Վիտամին B6 0.266mg 0.088mg Arrowroot
Folate, total 338µg 27µg Arrowroot
Վիտամին K 1.9µg Cassava
Տրիպտոֆան 0.019mg Cassava
Տրեոնին 0.028mg Cassava
Իզոլեյցին 0.027mg Cassava
Լեյցին 0.039mg Cassava
Լիզին 0.044mg Cassava
Մեթիոնին 0.011mg Cassava
Ֆենիլալանին 0.026mg Cassava
Վալին 0.035mg Cassava
Հիստիդին 0.02mg Cassava
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.074g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.075g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.092g 0.048g Arrowroot

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Arrowroot Cassava
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35%
Arrowroot
14%
Cassava
Mineral Summary Score
27%
Arrowroot
16%
Cassava

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 1.7g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.035g)
Which food is lower in glycemic index?
Arrowroot
Arrowroot is lower in glycemic index (difference - 36)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients
  2. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: