Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Arrowroot և Cassava սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Arrowroot and Cassava

  • Arrowroot has more Folate, total, Երկաթ, Վիտամին B6, Ֆոսֆոր, Կալիում, and Վիտամին B3, while Cassava has more Վիտամին C, and Մանգան.
  • Arrowroot's daily need coverage for Folate, total is 78% higher.
  • Cassava contains 8 times less Երկաթ than Arrowroot. Arrowroot contains 2.22mg of Երկաթ, while Cassava contains 0.27mg.

The food types used in this comparison are Arrowroot, raw and Cassava, raw.

Infographic

Arrowroot vs Cassava infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.2%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 84% 2% 41% 18% 41% 18% 43% 4%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 11% 5% 24% 15% 34% 10% 12% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +722.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +172.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1151.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +984.2%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 7% 2% 0% 0% 36% 14% 32% 18% 62% 0% 0% 254%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 69% 1% 4% 0% 22% 12% 17% 7% 21% 0% 5% 21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +98.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +172.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +202.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1151.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +984.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Arrowroot Cassava
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Arrowroot Cassava Opinion
Կալորիականություն 65kcal 160kcal Cassava
Սպիտակուցներ 4.24g 1.36g Arrowroot
Ճարպեր 0.2g 0.28g Cassava
Վիտամին C 1.9mg 20.6mg Cassava
Զուտ ածխաջրեր 12.09g 36.26g Cassava
Ածխաջրեր 13.39g 38.06g Cassava
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 2.22mg 0.27mg Arrowroot
Կալցիում 6mg 16mg Cassava
Կալիում 454mg 271mg Arrowroot
Մագնեզիում 25mg 21mg Arrowroot
Շաքար g 1.7g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 1.8g Cassava
Պղինձ 0.121mg 0.1mg Arrowroot
Ցինկ 0.63mg 0.34mg Arrowroot
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 98mg 27mg Arrowroot
Նատրիում 26mg 14mg Cassava
Վիտամին A 19IU 13IU Arrowroot
Վիտամին E mg 0.19mg Cassava
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.143mg 0.087mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.059mg 0.048mg Arrowroot
Վիտամին B3 1.693mg 0.854mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.292mg 0.107mg Arrowroot
Վիտամին B6 0.266mg 0.088mg Arrowroot
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 1.9µg Cassava
Folate, total 338µg 27µg Arrowroot
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.074g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.075g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.092g 0.048g Arrowroot
Տրիպտոֆան mg 0.019mg Cassava
Տրեոնին mg 0.028mg Cassava
Իզոլեյցին mg 0.027mg Cassava
Լեյցին mg 0.039mg Cassava
Լիզին mg 0.044mg Cassava
Մեթիոնին mg 0.011mg Cassava
Ֆենիլալանին mg 0.026mg Cassava
Վալին mg 0.035mg Cassava
Հիստիդին mg 0.02mg Cassava
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Arrowroot Cassava
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35
Arrowroot
14
Cassava
Mineral Summary Score
31
Arrowroot
14
Cassava

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
25%
Arrowroot
8%
Cassava
Carbohydrates
13%
Arrowroot
38%
Cassava
Fats
1%
Arrowroot
1%
Cassava

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 1.7g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.035g)
Which food is lower in glycemic index?
Arrowroot
Arrowroot is lower in glycemic index (difference - 80)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients
  2. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: