Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Tomatillo և Seaweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Tomatillo and Seaweed different?

  • Tomatillo is higher in Մանգան, and Վիտամին C, however Seaweed is richer in Վիտամին K, Folate, total, Երկաթ, Մագնեզիում, Կալցիում, Վիտամին B5, and Ցինկ.
  • Daily need coverage for Մանգան from Tomatillo is 6643% higher.
  • Tomatillo contains 4 times more Վիտամին C than Seaweed. While Tomatillo contains 11.7mg of Վիտամին C, Seaweed contains only 3mg.
  • Tomatillo has less Նատրիում.

Tomatillos, raw and Seaweed, kelp, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Tomatillo vs Seaweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +201.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +359.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +505%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +459.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 42
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 24% 15% 17% 24% 1% 6% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 51% 107% 87% 18% 8% 31% 34% 44%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +201.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +359.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +505%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +459.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 42

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +290%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +293.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +128.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +328%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +553.5%
հավասար Վիտամին A - 116
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 8% 0% 39% 11% 9% 35% 9% 13% 6% 0% 26%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 0% 10% 13% 35% 9% 39% 1% 135% 0% 166%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +290%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +293.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +128.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +328.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +328%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +553.5%
հավասար Վիտամին A - 116

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1101.8%
6% 92%
Սպիտակուցներ: 0.96 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 5.84 գ
Ջուր: 91.63 գ
Այլ: 0.55 գ
2% 10% 82% 7%
Սպիտակուցներ: 1.68 գ
Ճարպեր: 0.56 գ
Ածխաջրեր: 9.57 գ
Ջուր: 81.58 գ
Այլ: 6.61 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +82.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1101.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +787.2%
20% 22% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.139 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.155 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.417 գ
63% 25% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.247 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.098 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.047 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +58.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +787.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tomatillo Seaweed
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tomatillo Seaweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.94g 8.27g Seaweed
Սպիտակուցներ 0.96g 1.68g Seaweed
Ճարպեր 1.02g 0.56g Tomatillo
Ածխաջրեր 5.84g 9.57g Seaweed
Կալորիականություն 32kcal 43kcal Seaweed
Շաքար 3.93g 0.6g Seaweed
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.3g Tomatillo
Կալցիում 7mg 168mg Seaweed
Երկաթ 0.62mg 2.85mg Seaweed
Մագնեզիում 20mg 121mg Seaweed
Ֆոսֆոր 39mg 42mg Seaweed
Կալիում 268mg 89mg Tomatillo
Նատրիում 1mg 233mg Tomatillo
Ցինկ 0.22mg 1.23mg Seaweed
Պղինձ 0.079mg 0.13mg Seaweed
Վիտամին A 114IU 116IU Seaweed
Վիտամին A, RAE 6µg 6µg
Վիտամին E 0.38mg 0.87mg Seaweed
Վիտամին C 11.7mg 3mg Tomatillo
Վիտամին B1 0.044mg 0.05mg Seaweed
Վիտամին B2 0.035mg 0.15mg Seaweed
Վիտամին B3 1.85mg 0.47mg Tomatillo
Վիտամին B5 0.15mg 0.642mg Seaweed
Վիտամին B6 0.056mg 0.002mg Tomatillo
Folate, total 7µg 180µg Seaweed
Վիտամին K 10.1µg 66µg Seaweed
Տրիպտոֆան 0.048mg Seaweed
Տրեոնին 0.055mg Seaweed
Իզոլեյցին 0.076mg Seaweed
Լեյցին 0.083mg Seaweed
Լիզին 0.082mg Seaweed
Մեթիոնին 0.025mg Seaweed
Ֆենիլալանին 0.043mg Seaweed
Վալին 0.072mg Seaweed
Հիստիդին 0.024mg Seaweed
Հագեցած ճարպ 0.139g 0.247g Tomatillo
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.004g Seaweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.155g 0.098g Tomatillo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.417g 0.047g Tomatillo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tomatillo Seaweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
13%
Tomatillo
36%
Seaweed
Mineral Summary Score
14%
Tomatillo
47%
Seaweed

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Նատրիում (difference - 232mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tomatillo
Tomatillo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.108g)
Which food is lower in Շաքար?
Seaweed
Seaweed is lower in Շաքար (difference - 3.33g)
Which food is richer in minerals?
Seaweed
Seaweed is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Seaweed
Seaweed is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tomatillo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168566/nutrients
  2. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: