Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.5%
հավասար Նատրիում - 40
հավասար Սելեն - 2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17.5%
հավասար Նատրիում - 40
հավասար Սելեն - 2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +127.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1555%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +240%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +415.7%
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +127.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1555%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +240%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +415.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 0.01 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Apricot jam
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 64.1g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 0.7g Tootsie roll
Ճարպեր 3.31g 0.2g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 64.4g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 242kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0.3g Apricot jam
Կալցիում 36mg 20mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 0.49mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 4mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 3mg Tootsie roll
Կալիում 116mg 77mg Tootsie roll
Նատրիում 44mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0.4mg 0.06mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0.1mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.04mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 2µg Tootsie roll
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0.65mg 0.13mg Tootsie roll
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.056mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0.022mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0.036mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0.02mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 9µg 1µg Tootsie roll
Choline, total 0.4mg Apricot jam
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 0mg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 0.967g 0.01g Apricot jam
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
4%
Apricot jam
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 69)
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 12.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.957g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: