Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +194%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +194%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +289.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +540.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +197.1%
հավասար Ջուր - 6.79
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +289.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +540.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +197.1%
հավասար Ջուր - 6.79

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.8%
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Caramello
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 62.61g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.59g 6.19g Caramello
Ճարպեր 3.31g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 87.73g 63.81g Tootsie roll
Կալորիականություն 387kcal 462kcal Caramello
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 56.92g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.2g Caramello
Կալցիում 36mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.8mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 150mg Caramello
Կալիում 116mg 341mg Caramello
Նատրիում 44mg 122mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին A 0IU 303IU Caramello
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 0mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 9µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 2mg 27mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.967g 12.72g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0.63g Caramello
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
2%
Caramello
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 0.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 78mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 25mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.753g)
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: