Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Tootsie roll և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Tootsie roll vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +204.5%
հավասար Պղինձ - 0.118
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +515.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +204.5%
հավասար Պղինձ - 0.118

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1971.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1971.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +390.6%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5
հավասար Այլ - 0.7
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +390.6%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5
հավասար Այլ - 0.7

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Tootsie roll Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Tootsie roll Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 87.63g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 1.59g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 3.31g 0g Tootsie roll
Ածխաջրեր 87.73g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 387kcal 381kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g 86.04g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0g Tootsie roll
Կալցիում 36mg 3mg Tootsie roll
Երկաթ 0.8mg 0.13mg Tootsie roll
Մագնեզիում 22mg 2mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 57mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 116mg 7mg Tootsie roll
Նատրիում 44mg 466mg Tootsie roll
Ցինկ 0.4mg 0.01mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg 0.118mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg 0.011mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին E 0.65mg 0mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg 0.003mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg 0.041mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg 0.009mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg 0.014mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg 0.001mg Tootsie roll
Folate, total 9µg 3µg Tootsie roll
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Վիտամին K 9.6µg 0µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg 0mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.06mg 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.11mg 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.09mg 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.01mg 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.05mg 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.08mg 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.03mg 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 2mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0.967g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.929g 0g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.266g 0g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Tootsie roll Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
Tootsie roll
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
17%
Tootsie roll
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 29.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 422mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.967g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: