Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +73.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.7%
հավասար Պղինձ - 0.18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +73.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -40%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.7%
հավասար Պղինձ - 0.18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +58.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +180%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +83.5%
հավասար Ճարպեր - 23.42
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
հավասար Ջուր - 4.1
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +83.5%
հավասար Ճարպեր - 23.42
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
հավասար Ջուր - 4.1

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +589.5%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +589.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Reese's fast break
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 58.7g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 24.85g 23.42g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 61.6g Twix
Կալորիականություն 502kcal 474kcal Twix
Շաքար 48.25g 53.08g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 106mg 61mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 27mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 105mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 186mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 198mg 330mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.94mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.18mg Twix
Մանգան 0.273mg 0mg Twix
Սելեն 4.3µg 0µg Twix
Վիտամին A 67IU 40IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg Twix
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0.4mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.13mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.1mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.265mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.025mg 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 26µg 39µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.33µg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Խոլեստերին 7mg 4mg Reese's fast break
Տրանս ճարպ 0.342g 0g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 18.96g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Twix
16%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
32%
Twix
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 4.83g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 132mg)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.73g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: