Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +158.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +369.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +437.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +460.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +158.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +152.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +369.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +270.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +437.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +460.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1009%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2580%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1009%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2580%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +436.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.3%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +436.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +98.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Sorghum syrup
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 4.91g 0g Twix
Ճարպեր 24.85g 0g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 502kcal 290kcal Twix
Շաքար 48.25g 74.9g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0g Twix
Կալցիում 106mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.81mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 27mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 105mg 56mg Twix
Կալիում 186mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 198mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 1.06mg 0.41mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.13mg Twix
Մանգան 0.273mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 4.3µg 1.7µg Twix
Վիտամին A 67IU 0IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.1mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.155mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.1mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.025mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 26µg 0µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg 13.3mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 0µg Twix
Խոլեստերին 7mg 0mg Sorghum syrup
Տրանս ճարպ 0.342g Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 18.96g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 0g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
32%
Twix
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 26.65g)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 190mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.96g)
Which food is lower in glycemic index?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: