Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +194.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +60.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +165%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +480.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +95.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.8%
հավասար Երկաթ - 0.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +194.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +84.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +60.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +165%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +480.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +95.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.8%
հավասար Երկաթ - 0.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
11
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +176.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +428.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +71.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +176.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +428.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +71.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +650.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58.2%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +650.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +58.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.9%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Tootsie roll
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 4.91g 1.59g Twix
Ճարպեր 24.85g 3.31g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 502kcal 387kcal Twix
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 48.25g 56.32g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0.1g Twix
Կալցիում 106mg 36mg Twix
Երկաթ 0.81mg 0.8mg Twix
Մագնեզիում 27mg 22mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 57mg Twix
Կալիում 186mg 116mg Twix
Նատրիում 198mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 1.06mg 0.4mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.13mg Twix
Մանգան 0.273mg 0.047mg Twix
Սելեն 4.3µg 2.2µg Twix
Վիտամին A 67IU 0IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 0.65mg Twix
Վիտամին C 0.6mg 0mg Twix
Վիտամին B1 0.155mg 0.056mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.07mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.21mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.025mg 0.01mg Twix
Folate, total 26µg 9µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 7mg 2mg Tootsie roll
Տրանս ճարպ 0.342g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 18.96g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 1.929g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.266g Twix
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
32%
Twix
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 8.07g)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 154mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.993g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: