Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1585.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3856.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1585.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3856.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2540%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +378.3%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +2540%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +378.3%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5775%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +180%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5775%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +180%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 74.73g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 0g Twizzlers
Ճարպեր 2.64g 0.1g Twizzlers
Ածխաջրեր 79.37g 74.73g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 290kcal Twizzlers
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 51.35g 74.72g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0g Twizzlers
Կալցիում 8mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.28mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 24mg 31mg Molasses
Կալիում 37mg 1464mg Molasses
Նատրիում 195mg 37mg Molasses
Ցինկ 0.29mg Molasses
Պղինձ 0.487mg Molasses
Մանգան 1.53mg Molasses
Սելեն 17.8µg Molasses
Վիտամին B1 0.041mg Molasses
Վիտամին B2 0.002mg Molasses
Վիտամին B3 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.67mg Molasses
Choline, total 13.3mg Molasses
Հագեցած ճարպ 0.54g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 0.032g Twizzlers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.05g Twizzlers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
18%
Molasses
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 23.37g)
Which food is lower in glycemic index?
Twizzlers
Twizzlers is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Twizzlers
Twizzlers is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 158mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.522g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Molasses
Molasses is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: