Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +775%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +697.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +775%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +364.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +697.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1087.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +211.6%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1087.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +211.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +475.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3242.9%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +475.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3242.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Reesesticks
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 52.08g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 2.64g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 79.37g 55.38g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 51.35g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 8mg 70mg Reesesticks
Երկաթ 0.28mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 24mg 144mg Reesesticks
Կալիում 37mg 295mg Reesesticks
Նատրիում 195mg 264mg Twizzlers
Ցինկ 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg Reesesticks
Սելեն 0.7µg Reesesticks
Վիտամին A 0IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg Reesesticks
Folate, total 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 0mg 6mg Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 13.21g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Նատրիում (difference - 69mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.67g)
Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 11.02g)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: