Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twizzlers և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twizzlers vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +408.1%
հավասար Նատրիում - 188
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +195.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +408.1%
հավասար Նատրիում - 188

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
13
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +226.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +692.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.7%
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +226.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +692.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Rolo
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.3%
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twizzlers Rolo
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twizzlers Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.77g 67.05g Twizzlers
Սպիտակուցներ 2.3g 5.08g Rolo
Ճարպեր 2.64g 20.93g Rolo
Ածխաջրեր 79.37g 67.95g Twizzlers
Կալորիականություն 347kcal 474kcal Rolo
Շաքար 51.35g 63.93g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 0.6g 0.9g Rolo
Կալցիում 8mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.28mg 0.42mg Rolo
Ֆոսֆոր 24mg 71mg Rolo
Կալիում 37mg 188mg Rolo
Նատրիում 195mg 188mg Rolo
Վիտամին A 0IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 0mg 12mg Twizzlers
Հագեցած ճարպ 0.54g 14.542g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.88g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twizzlers Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Twizzlers
10%
Rolo
Mineral Summary Score
5%
Twizzlers
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 12.58g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.002g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is richer in minerals?
Rolo
Rolo is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: