Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Watercress և Endive սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Watercress vs Endive infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +315%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +618.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.1%
հավասար Կալիում - 314
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26% 32% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +130.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +315%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +618.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.1%
հավասար Կալիում - 314

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
3
Endive
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +545%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1477.8%
հավասար Վիտամին K - 231
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 625%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +127.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +545%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1477.8%
հավասար Վիտամին K - 231

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +159.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
հավասար Ջուր - 93.79
2% 95%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 1.29 գ
Ջուր: 95.11 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +84%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +159.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
հավասար Ջուր - 93.79

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.6%
39% 11% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.008 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.035 գ
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Watercress Endive
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Watercress Endive Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.79g 0.25g Watercress
Սպիտակուցներ 2.3g 1.25g Watercress
Ճարպեր 0.1g 0.2g Endive
Ածխաջրեր 1.29g 3.35g Endive
Կալորիականություն 11kcal 17kcal Endive
Շաքար 0.2g 0.25g Watercress
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 3.1g Endive
Կալցիում 120mg 52mg Watercress
Երկաթ 0.2mg 0.83mg Endive
Մագնեզիում 21mg 15mg Watercress
Ֆոսֆոր 60mg 28mg Watercress
Կալիում 330mg 314mg Watercress
Նատրիում 41mg 22mg Endive
Ցինկ 0.11mg 0.79mg Endive
Պղինձ 0.077mg 0.099mg Endive
Մանգան 0.244mg 0.42mg Endive
Սելեն 0.9µg 0.2µg Watercress
Վիտամին A 3191IU 2167IU Watercress
Վիտամին A, RAE 160µg 108µg Watercress
Վիտամին E 1mg 0.44mg Watercress
Վիտամին C 43mg 6.5mg Watercress
Վիտամին B1 0.09mg 0.08mg Watercress
Վիտամին B2 0.12mg 0.075mg Watercress
Վիտամին B3 0.2mg 0.4mg Endive
Վիտամին B5 0.31mg 0.9mg Endive
Վիտամին B6 0.129mg 0.02mg Watercress
Folate, total 9µg 142µg Endive
Վիտամին K 250µg 231µg Watercress
Տրիպտոֆան 0.03mg 0.005mg Watercress
Տրեոնին 0.133mg 0.05mg Watercress
Իզոլեյցին 0.093mg 0.072mg Watercress
Լեյցին 0.166mg 0.098mg Watercress
Լիզին 0.134mg 0.063mg Watercress
Մեթիոնին 0.02mg 0.014mg Watercress
Ֆենիլալանին 0.114mg 0.053mg Watercress
Վալին 0.137mg 0.063mg Watercress
Հիստիդին 0.04mg 0.023mg Watercress
Հագեցած ճարպ 0.027g 0.048g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.008g 0.004g Watercress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.035g 0.087g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Watercress Endive
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
91%
Watercress
79%
Endive
Mineral Summary Score
18%
Watercress
21%
Endive

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Watercress
Watercress is lower in Շաքար (difference - 0.05g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.021g)
Which food is lower in glycemic index?
Watercress
Watercress is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is cheaper?
Watercress
Watercress is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in vitamins?
Watercress
Watercress is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients
  2. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: