Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Watercress և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Watercress vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +970%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
հավասար Կալցիում - 108
հավասար Մագնեզիում - 22
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 8% 15% 26% 30% 6% 3% 26% 32% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +68.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +970%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
հավասար Կալցիում - 108
հավասար Մագնեզիում - 22

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.129
հավասար Վիտամին B5 - 0.322
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 192% 20% 0% 144% 23% 28% 4% 19% 30% 7% 0% 625%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +62%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +510.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +822.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.129
հավասար Վիտամին B5 - 0.322

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.9%
հավասար Ջուր - 92.55
2% 95%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 1.29 գ
Ջուր: 95.11 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.9%
հավասար Ջուր - 92.55

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +271.4%
39% 11% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.027 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.008 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.035 գ
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +271.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Watercress Rapini
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Watercress Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.79g 0.15g Watercress
Սպիտակուցներ 2.3g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.1g 0.49g Rapini
Ածխաջրեր 1.29g 2.85g Rapini
Կալորիականություն 11kcal 22kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.2g 0.38g Watercress
Բջջանյութ(Fiber) 0.5g 2.7g Rapini
Կալցիում 120mg 108mg Watercress
Երկաթ 0.2mg 2.14mg Rapini
Մագնեզիում 21mg 22mg Rapini
Ֆոսֆոր 60mg 73mg Rapini
Կալիում 330mg 196mg Watercress
Նատրիում 41mg 33mg Rapini
Ցինկ 0.11mg 0.77mg Rapini
Պղինձ 0.077mg 0.042mg Watercress
Մանգան 0.244mg 0.395mg Rapini
Սելեն 0.9µg 1µg Rapini
Վիտամին A 3191IU 2622IU Watercress
Վիտամին A, RAE 160µg 131µg Watercress
Վիտամին E 1mg 1.62mg Rapini
Վիտամին C 43mg 20.2mg Watercress
Վիտամին B1 0.09mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.12mg 0.129mg Rapini
Վիտամին B3 0.2mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.31mg 0.322mg Rapini
Վիտամին B6 0.129mg 0.171mg Rapini
Folate, total 9µg 83µg Rapini
Վիտամին K 250µg 224µg Watercress
Տրիպտոֆան 0.03mg 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.133mg 0.106mg Watercress
Իզոլեյցին 0.093mg 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.166mg 0.17mg Rapini
Լիզին 0.134mg 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.02mg 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.114mg 0.128mg Rapini
Վալին 0.137mg 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.04mg 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.027g 0.05g Watercress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.008g 0.026g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.035g 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Watercress Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
91%
Watercress
86%
Rapini
Mineral Summary Score
18%
Watercress
27%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Watercress
Watercress is lower in Շաքար (difference - 0.18g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Watercress
Watercress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.023g)
Which food is cheaper?
Watercress
Watercress is cheaper (difference - $0.4)
Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (32)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Watercress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170068/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: