Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +82.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +194.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +82.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +176.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +194.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +85%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +74%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +107.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +48.4%
հավասար Վիտամին B3 - 2.545
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +85%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +74%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +107.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +48.4%
հավասար Վիտամին B3 - 2.545

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.7
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34%
հավասար Սպիտակուցներ - 7.7
հավասար Ճարպեր - 23
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +46.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +226%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +46.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +226%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 8.04g 7.7g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 23g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 494kcal 462kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.9g
Կալցիում 118mg 69mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.5mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 138mg 140mg Oh henry
Կալիում 303mg 259mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.43mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.12mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.33mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 0.7µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.21mg 0.121mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.26mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.04mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 18µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.37µg 0.2µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 4.3µg 1.2µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.12g 0.05g Oh henry
Հագեցած ճարպ 17.04g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 2.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 106mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.44g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: