Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +18.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +167.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +71%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +18.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -35.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +167.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +205.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.22
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +145.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +205.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%
հավասար Վիտամին B2 - 0.22

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
հավասար Այլ - 1.91
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55%
հավասար Ճարպեր - 24.77
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
հավասար Այլ - 1.91

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +126.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +126.5%
հավասար Հագեցած ճարպ - 16.42

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 56.86g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 23.68g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 63.23g 59.86g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 48.86g 53.25g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3g Reese's pieces
Կալցիում 118mg 69mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.49mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 138mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 303mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 299mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.43mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.12mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.33mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 0.7µg 0.8µg Reese's pieces
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.99mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.21mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 2.47mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.26mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.04mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 18µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.37µg 0.11µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 4.3µg 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 12mg 0mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0.12g 0g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 17.04g 16.42g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 4.39g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 105mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.62g)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: