Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +170.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +590.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +170.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +590.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1714.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1714.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.4%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +48%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1372.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1161.8%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -63.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1372.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1161.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 69.97g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 2.5g 100 grand bar
Ճարպեր 7.17g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 80.99g 70.97g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 63.78g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 2g 1g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 76mg 100 grand bar
Երկաթ 0.92mg 0.34mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 0mg 86mg 100 grand bar
Կալիում 111mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 28mg 203mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 7IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 0mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 1mg 12mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 11.9g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 175mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.56g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 11.88g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: