Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +728.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +119%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +93.5%
հավասար Ածխաջրեր - 82.82
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +119%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +167.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +93.5%
հավասար Ածխաջրեր - 82.82

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +261%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +400%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +261%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +400%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Fruit leather
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 2.19g 1g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 2.68g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 384kcal 359kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g 57.58g Fruit leather
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 18mg Fruit leather
Երկաթ 0.92mg 0.75mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 14mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 0mg 24mg Fruit leather
Կալիում 111mg 164mg Fruit leather
Նատրիում 28mg 403mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.19mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg Fruit leather
Վիտամին A 7IU 58IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 0mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg Fruit leather
Folate, total 4µg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg Fruit leather
Խոլեստերին 1mg 0mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 4.34g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 1.48g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.55g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
31%
Fruit leather
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 375mg)
Which food is lower in glycemic index?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 6.2g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.69g)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: