Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +127.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +189.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +127.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +189.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +271%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.1%
հավասար Ջուր - 9.05
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +38.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +271%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.1%
հավասար Ջուր - 9.05

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.39
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.39

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Mounds candy bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 54.89g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 2.19g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 7.17g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 80.99g 58.59g York peppermint pattie
Կալորիականություն 384kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 63.78g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 2g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 11mg 21mg Mounds candy bar
Երկաթ 0.92mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 0mg 91mg Mounds candy bar
Կալիում 111mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 28mg 145mg York peppermint pattie
Ցինկ 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0mg 0.4mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 1mg 2mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 20.58g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 0.39g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.14g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 117mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.24g)
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 17.59g)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: