Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
հավասար Կալիում - 116
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
հավասար Կալիում - 116

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +116.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73
հավասար Այլ - 0.68
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +116.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73
հավասար Այլ - 0.68

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +370.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.8%
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +370.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +141.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 2.19g 1.59g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.17g 3.31g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 384kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 63.78g 56.32g Tootsie roll
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.1g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 36mg Tootsie roll
Երկաթ 0.92mg 0.8mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 0mg 57mg Tootsie roll
Կալիում 111mg 116mg Tootsie roll
Նատրիում 28mg 44mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին B1 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 9µg Tootsie roll
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 1mg 2mg York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 4.34g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 16mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Շաքար?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Շաքար (difference - 7.46g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.373g)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: