Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +160.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +160.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +220%
հավասար Վիտամին E - 0.38
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +220%
հավասար Վիտամին E - 0.38

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +130.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +931.3%
հավասար Այլ - 1.07
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +463.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +130.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +931.3%
հավասար Այլ - 1.07

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +352.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.2%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +352.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +21.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Apple crisp
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 29.44g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 1.75g 100 grand bar
Ճարպեր 19.33g 3.43g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 30.84g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 161kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 76mg 35mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 25mg 8mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 28mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 78mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 351mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.18mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.071mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.13mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 127IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 38µg 29µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.38mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.058mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.119mg 0.081mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.182mg 0.092mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 5µg 16µg Apple crisp
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 4.1µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 11.9g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 1.334g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 1.144g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
10%
Apple crisp
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 32.22g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.215g)
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 148mg)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: