Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +17%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
հավասար Վիտամին C - 0.7
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +61.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
հավասար Վիտամին C - 0.7

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.3%
հավասար Ածխաջրեր - 71.17
հավասար Ջուր - 6.3
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.3%
հավասար Ածխաջրեր - 71.17
հավասար Ջուր - 6.3

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +433.8%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.016
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +170.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +433.8%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.016

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Milky way
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 70.17g Milky way
Սպիտակուցներ 2.5g 4.01g Milky way
Ճարպեր 19.33g 17.23g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 71.17g Milky way
Կալորիականություն 468kcal 456kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 59.69g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1g
Կալցիում 76mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.34mg 0.49mg Milky way
Մագնեզիում 25mg 20mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 67mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 124mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 167mg Milky way
Ցինկ 0.99mg 0.69mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.147mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.147mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 2µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 110IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 31µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0.7mg 0.7mg
Վիտամին B1 0.058mg 0.046mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.103mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.154mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.155mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.014mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 4µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0.18µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 3.6µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 9mg Milky way
Տրանս ճարպ 0g 0.206g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 12.016g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 2.23g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.26g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
10%
Milky way
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 36mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Milky way
Milky way is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 7.79g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.116g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: