Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +211%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Նատրիում - 193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +47.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +211%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Նատրիում - 193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +426.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1185.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +780%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +426.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1185.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +196.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +780%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +165.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.4%
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +165.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +36.4%
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +95%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.53
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +95%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.53

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 63.6g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 19.33g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 70.97g 65.5g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 462kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.9g Oh henry
Կալցիում 76mg 69mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 25mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 86mg 140mg Oh henry
Կալիում 163mg 259mg Oh henry
Նատրիում 203mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.99mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.185mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.172mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 2.5µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.119mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 0.198mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.182mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.016mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 5µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.29µg 0.2µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 1.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0g 0.05g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 5.53g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
23%
Oh henry
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 5.7g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.3g)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: