Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +252%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +121.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +539.5%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Նատրիում - 194
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +252%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +140.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +121.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +539.5%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Նատրիում - 194

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +210.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2960.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +587.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
հավասար Վիտամին K - 5.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +163.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +210.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2960.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +587.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1000%
հավասար Վիտամին K - 5.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +398.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.6%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +510%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +398.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +35.4%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +35.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Reese's pieces
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 56.86g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 19.33g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 70.97g 59.86g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 51.9g 53.25g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 3g Reese's pieces
Կալցիում 76mg 69mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.49mg Reese's pieces
Մագնեզիում 25mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 86mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 163mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 203mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.99mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.185mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.172mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 2.5µg 0.8µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.119mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 0.198mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.182mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.016mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 5µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.29µg 0.11µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 5.9µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 11.9g 16.42g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 4.46g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
30%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 9mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 1.35g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.52g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: