Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%
հավասար Մագնեզիում - 27
հավասար Նատրիում - 198
հավասար Ցինկ - 1.06
հավասար Պղինձ - 0.197
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +138.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +72%
հավասար Մագնեզիում - 27
հավասար Նատրիում - 198
հավասար Ցինկ - 1.06
հավասար Պղինձ - 0.197

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +460.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +13.8%
հավասար Վիտամին K - 5.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +89.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +460.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +13.8%
հավասար Վիտամին K - 5.6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +102.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +121%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +102.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +121%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 63.7g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 4.91g Twix
Ճարպեր 19.33g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 70.97g 64.8g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 502kcal Twix
Շաքար 51.9g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.1g Twix
Կալցիում 76mg 106mg Twix
Երկաթ 0.34mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 25mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 86mg 105mg Twix
Կալիում 163mg 186mg Twix
Նատրիում 203mg 198mg Twix
Ցինկ 0.99mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.185mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.172mg 0.273mg Twix
Սելեն 2.5µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 127IU 67IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 20µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.74mg Twix
Վիտամին C 0.7mg 0.6mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.119mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.198mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.182mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.016mg 0.025mg Twix
Folate, total 5µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.29µg 0.33µg Twix
Վիտամին K 6.2µg 5.6µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 7mg Twix
Տրանս ճարպ 0g 0.342g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 18.96g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 2.988g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.628g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
19%
Twix
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 3.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.06g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: