Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +91.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +91.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +27.6%
հավասար Վիտամին A - 134
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +27.6%
հավասար Վիտամին A - 134

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +221.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +82.7%
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +221.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +82.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.2%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Whatchamacallit
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 61.33g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 19.33g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 70.97g 63.23g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 51.9g 48.86g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 76mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.34mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 25mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 86mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 163mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 203mg 299mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.43mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.12mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 2.5µg 0.7µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 38µg
Վիտամին E 0.42mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.7mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.058mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.119mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.198mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.182mg 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.016mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 5µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.29µg 0.37µg Whatchamacallit
Վիտամին K 6.2µg 4.3µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 12mg
Տրանս ճարպ 0g 0.12g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 17.04g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 3.78g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.83g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 3.04g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 96mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.14g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (12 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: