Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.7%
հավասար Երկաթ - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +129.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.7%
հավասար Երկաթ - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +150%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +150%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +792.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +103.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +792.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +103.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Crunch bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 65.1g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 5g Crunch bar
Ճարպեր 12.75g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 77.77g 67g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 66.89g 55g Crunch bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 1.9g Crunch bar
Կալցիում 54mg 100mg Crunch bar
Երկաթ 0.67mg 0.7mg Crunch bar
Մագնեզիում 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 194mg 150mg Crunch bar
Ցինկ 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 107IU Crunch bar
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0.5mg Crunch bar
Վիտամին B1 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 13mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g 0.137g 3 musketeers
Հագեցած ճարպ 8.646g 16g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Շաքար (difference - 11.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 44mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.354g)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: