Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Almond joy թե՞ Mounds candy bar — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել
Almond joy
vs
Mounds candy bar

Infographic

Almond joy vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +204.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
հավասար Նատրիում - 145
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +204.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.4%
հավասար Նատրիում - 145

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.4%
հավասար Ճարպեր - 26.6
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
հավասար Այլ - 1.16
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.4%
հավասար Ճարպեր - 26.6
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
հավասար Այլ - 1.16

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1248.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +742.9%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1248.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +742.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Mounds candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 54.89g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.13g 4.6g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.93g 26.6g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 58.59g Almond joy
Կալորիականություն 479kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 48.34g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 5g 3.7g Almond joy
Կալցիում 64mg 21mg Almond joy
Երկաթ 1.27mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 112mg 91mg Almond joy
Կալիում 254mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 142mg 145mg Almond joy
Ցինկ 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 42IU 0IU Almond joy
Վիտամին E 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.7mg 0.4mg Almond joy
Վիտամին B1 0.049mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg Mounds candy bar
Վիտամին K 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 4mg 2mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 17.59g 20.58g Almond joy
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 0.39g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0.14g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 2.15g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Almond joy
Almond joy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.99g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: