Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +57.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +126.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +57.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +126.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.1%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +345.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.3%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +345.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Rolo
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 4.13g 5.08g Rolo
Ճարպեր 26.93g 20.93g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 479kcal 474kcal Almond joy
Շաքար 48.34g 63.93g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 0.9g Almond joy
Կալցիում 64mg 145mg Rolo
Երկաթ 1.27mg 0.42mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg 71mg Almond joy
Կալիում 254mg 188mg Almond joy
Նատրիում 142mg 188mg Almond joy
Վիտամին A 42IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.7mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg Rolo
Վիտամին B2 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg Rolo
Վիտամին B12 0.33µg Rolo
Վիտամին K 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 4mg 12mg Almond joy
Հագեցած ճարպ 17.59g 14.542g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 2.104g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0.265g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
10%
Rolo
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Rolo
Rolo is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.048g)
Which food is richer in vitamins?
Rolo
Rolo is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 15.59g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 46mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: