Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +219.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +216.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +437.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +219.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +216.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +170%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +262%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.042
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +78.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +144.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +262%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.042

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +800%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +529.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +800%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +208.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +529.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +316.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.6%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +316.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +130.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Baby ruth
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 62.8g Baby ruth
Սպիտակուցներ 1.75g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 3.43g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 30.84g 64.8g Baby ruth
Կալորիականություն 161kcal 459kcal Baby ruth
Շաքար 19.68g 54g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 2g Baby ruth
Կալցիում 35mg 47mg Baby ruth
Երկաթ 0.82mg 0.63mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 28mg 94mg Baby ruth
Կալիում 78mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 351mg 230mg Baby ruth
Ցինկ 0.18mg 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.071mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.13mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 3.5µg 2.5µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.058mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.846mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.092mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.04mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 16µg 12µg Apple crisp
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Baby ruth
Վիտամին K 4.1µg 2.3µg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.05g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 12.1g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
11%
Baby ruth
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 121mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 34.32g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.415g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: