Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +310%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +173.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +169.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +172.2%
հավասար Կալցիում - 35
հավասար Ֆոսֆոր - 28
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +310%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +173.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +242.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +169.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +172.2%
հավասար Կալցիում - 35
հավասար Ֆոսֆոր - 28

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1126.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1126.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +658%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.4%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +658%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +162.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.5%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Bit-o-honey
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 1.75g 2g Bit-o-honey
Ճարպեր 3.43g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 30.84g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 161kcal 375kcal Bit-o-honey
Շաքար 19.68g 48g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0.2g Apple crisp
Կալցիում 35mg 35mg
Երկաթ 0.82mg 0.2mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 7mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 28mg 28mg
Կալիում 78mg 44mg Apple crisp
Նատրիում 351mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.18mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.071mg 0.026mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg 0.038mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 1.3µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0.3mg Apple crisp
Վիտամին C 2.2mg 0.8mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.06mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.044mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.846mg 0.069mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.082mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 0.009mg Apple crisp
Folate, total 16µg 2µg Apple crisp
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Bit-o-honey
Վիտամին K 4.1µg 0µg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 5.5g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 1.03g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.338g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 56mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 28.32g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.815g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: