Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +645.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +294.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +171.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2136.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +645.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +294.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +483.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +171.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2136.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +944.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1467.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +944.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +155.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1467.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +4275%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +94.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +117.4%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +4275%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +94.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +127.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +117.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12027.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6629.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12027.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6629.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 1.75g 0.04g Apple crisp
Ճարպեր 3.43g 0.06g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 161kcal 260kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 19.68g 60.46g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0g Apple crisp
Կալցիում 35mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.82mg 0.11mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 21mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 28mg 2mg Apple crisp
Կալիում 78mg 212mg Maple syrup
Նատրիում 351mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.18mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.071mg 0.018mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 3.5µg 0.6µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0mg Apple crisp
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.066mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.846mg 0.081mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.036mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 0.002mg Apple crisp
Folate, total 16µg 0µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg 0µg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 0.011g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.017g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 339mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.678g)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 40.78g)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Apple crisp
Apple crisp is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: