Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2015%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2015%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1267.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +510.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1267.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +510.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +331.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +57.7%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +331.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +57.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Rolo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 1.75g 5.08g Rolo
Ճարպեր 3.43g 20.93g Rolo
Ածխաջրեր 30.84g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 161kcal 474kcal Rolo
Շաքար 19.68g 63.93g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0.9g Apple crisp
Կալցիում 35mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.82mg 0.42mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 0mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 28mg 71mg Rolo
Կալիում 78mg 188mg Rolo
Նատրիում 351mg 188mg Rolo
Ցինկ 0.18mg 0mg Apple crisp
Պղինձ 0.071mg 0mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg 0mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 0µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 121IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.38mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 2.2mg 0.9mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.02mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.846mg 0.04mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 0mg Apple crisp
Folate, total 16µg 0µg Apple crisp
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 4.1µg 3.2µg Apple crisp
Խոլեստերին 0mg 12mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 14.542g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.265g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
10%
Rolo
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 163mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 44.25g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.857g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: