Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +176.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +48.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.1%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +176.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +48.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +83.1%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +302.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +215.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +134.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +48.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +302.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +71.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +215.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +134.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +840.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.59
հավասար Ճարպեր - 3.31
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +840.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 1.59
հավասար Ճարպեր - 3.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +330.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.6%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +330.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 1.75g 1.59g Apple crisp
Ճարպեր 3.43g 3.31g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 161kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 19.68g 56.32g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0.1g Apple crisp
Կալցիում 35mg 36mg Tootsie roll
Երկաթ 0.82mg 0.8mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 28mg 57mg Tootsie roll
Կալիում 78mg 116mg Tootsie roll
Նատրիում 351mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.18mg 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.071mg 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.13mg 0.047mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 2.2µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.056mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.07mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.846mg 0.21mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.04mg 0.01mg Apple crisp
Folate, total 16µg 9µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 0mg 2mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 0.967g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.266g Apple crisp
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 307mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 36.64g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.282g)
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: