Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Arrowroot և Sauerkraut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Arrowroot vs Sauerkraut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +167.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +231.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.8% 83% 18% 42% 40% 3.4% 17% 40% 23% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 55% 9.3% 8.6% 15% 86% 5.2% 32% 20% 3.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +390%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +167.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +231.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +400%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +581%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +168.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1083.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +214%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +104.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1308.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +673.7%
հավասար Վիտամին A - 18
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.1% 0% 0% 6.3% 36% 14% 32% 18% 61% 254% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.1% 2.8% 0% 49% 5.3% 5.1% 2.7% 5.6% 30% 18% 0% 5.7% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +581%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +168.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1083.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +214%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +104.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1308.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +673.7%
հավասար Վիտամին A - 18

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +365.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +212.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.4%
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +365.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +212.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Arrowroot Sauerkraut
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Arrowroot Sauerkraut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.09g 1.38g Arrowroot
Սպիտակուցներ 4.24g 0.91g Arrowroot
Ճարպեր 0.2g 0.14g Arrowroot
Ածխաջրեր 13.39g 4.28g Arrowroot
Կալորիականություն 65kcal 19kcal Arrowroot
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 1.78g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 2.9g Sauerkraut
Կալցիում 6mg 30mg Sauerkraut
Երկաթ 2.22mg 1.47mg Arrowroot
Մագնեզիում 25mg 13mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 98mg 20mg Arrowroot
Կալիում 454mg 170mg Arrowroot
Նատրիում 26mg 661mg Arrowroot
Ցինկ 0.63mg 0.19mg Arrowroot
Պղինձ 0.121mg 0.096mg Arrowroot
Մանգան 0.174mg 0.151mg Arrowroot
Սելեն 0.7µg 0.6µg Arrowroot
Վիտամին A 19IU 18IU Arrowroot
Վիտամին A, RAE 1µg 1µg
Վիտամին E 0.14mg Sauerkraut
Վիտամին C 1.9mg 14.7mg Sauerkraut
Վիտամին B1 0.143mg 0.021mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.059mg 0.022mg Arrowroot
Վիտամին B3 1.693mg 0.143mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.292mg 0.093mg Arrowroot
Վիտամին B6 0.266mg 0.13mg Arrowroot
Folate, total 338µg 24µg Arrowroot
Choline, total 10.4mg Sauerkraut
Վիտամին K 13µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.008mg Sauerkraut
Տրեոնին 0.025mg Sauerkraut
Իզոլեյցին 0.021mg Sauerkraut
Լեյցին 0.029mg Sauerkraut
Լիզին 0.031mg Sauerkraut
Մեթիոնին 0.009mg Sauerkraut
Ֆենիլալանին 0.023mg Sauerkraut
Վալին 0.03mg Sauerkraut
Հիստիդին 0.016mg Sauerkraut
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.034g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.013g Sauerkraut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.092g 0.067g Arrowroot

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Arrowroot Sauerkraut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
32%
Arrowroot
12%
Sauerkraut
Mineral Summary Score
27%
Arrowroot
24%
Sauerkraut

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.005g)
Which food is lower in glycemic index?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in glycemic index (difference - 26)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 1.78g)
Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 635mg)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Arrowroot
Arrowroot is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients
  2. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: