Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11600%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +258.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2150%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11600%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1170.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +228.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +966.1%
հավասար Այլ - 1.28
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1170.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +228.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +966.1%
հավասար Այլ - 1.28

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1108%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2135.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1108%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2135.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Banana pudding
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 19.74g Baby ruth
Սպիտակուցներ 5.4g 2.76g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 1.7g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 19.74g Baby ruth
Կալորիականություն 459kcal 105kcal Baby ruth
Շաքար 54g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Baby ruth
Կալցիում 47mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 0.63mg 0.06mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg 12mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 216mg Banana pudding
Կալիում 249mg 131mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 296mg Baby ruth
Ցինկ 0.72mg 0.33mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.01mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.003mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 2µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 0.93mg Baby ruth
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.058mg 0.033mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 1.251mg 0.072mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.267mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.036mg Baby ruth
Folate, total 12µg 4µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0.3µg Banana pudding
Վիտամին K 2.3µg Baby ruth
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Banana pudding
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 0.46g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.118g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
12%
Banana pudding
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 54g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.129g)
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: