Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +213%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1016.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +141.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5233.3%
հավասար Կալիում - 133
հավասար Սելեն - 1.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +213%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1016.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +141.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5233.3%
հավասար Կալիում - 133
հավասար Սելեն - 1.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +144.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +219.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
հավասար Folate, total - 4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +144.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +219.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
հավասար Folate, total - 4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +294%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.6
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1184.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +650%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +294%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +415.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +167.8%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +415.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +167.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.76g 2.6g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 12.75g 3 musketeers
Ածխաջրեր 19.74g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 105kcal 436kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.5g 3 musketeers
Կալցիում 102mg 54mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.67mg 3 musketeers
Մագնեզիում 12mg 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 216mg 69mg Banana pudding
Կալիում 131mg 133mg 3 musketeers
Նատրիում 296mg 194mg 3 musketeers
Ցինկ 0.33mg 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.01mg 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.003mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 2µg 1.9µg Banana pudding
Վիտամին A 170IU 67IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 20µg Banana pudding
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.2mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.137mg 0.056mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.267mg 0.231mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0.015mg Banana pudding
Folate, total 4µg 4µg
Վիտամին B12 0.3µg 0.16µg Banana pudding
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g Banana pudding
Հագեցած ճարպ 0.971g 8.646g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 66.89g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.675g)
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 102mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: