Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1166.7%
հավասար Նատրիում - 295
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +197.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1166.7%
հավասար Նատրիում - 295

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +211.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +225.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +81.8%
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B3 - 0.069
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +211.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +225.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +81.8%
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B3 - 0.069

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +797.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +341.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +309.8%
հավասար Այլ - 1.31
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +797.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +341.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +309.8%
հավասար Այլ - 1.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +123.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +186.4%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +123.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +186.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Bit-o-honey
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2.76g 2g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 19.74g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 105kcal 375kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.2g Bit-o-honey
Կալցիում 102mg 35mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.2mg Bit-o-honey
Մագնեզիում 12mg 7mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 216mg 28mg Banana pudding
Կալիում 131mg 44mg Banana pudding
Նատրիում 296mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.33mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.01mg 0.026mg Bit-o-honey
Մանգան 0.003mg 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 2µg 1.3µg Banana pudding
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Banana pudding
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.8mg
Վիտամին B1 0.033mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.137mg 0.044mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.069mg Banana pudding
Վիտամին B5 0.267mg 0.082mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0.009mg Banana pudding
Folate, total 4µg 2µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.3µg 0.06µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 0.971g 5.5g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 1.03g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0.338g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 48g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.529g)
Which food is richer in vitamins?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: