Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +460%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +7237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին E - 0.33
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1280%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +134.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +7237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին E - 0.33

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +387.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +336.7%
հավասար Ճարպեր - 8.21
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
հավասար Ջուր - 8.51
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +387.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +336.7%
հավասար Ճարպեր - 8.21
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
հավասար Ջուր - 8.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 2g 0.41g Bit-o-honey
Ճարպեր 7.5g 8.21g Starburst
Ածխաջրեր 80.89g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 375kcal 408kcal Starburst
Շաքար 48g 58.12g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0g Bit-o-honey
Կալցիում 35mg 0mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.2mg 0.01mg Bit-o-honey
Մագնեզիում 7mg 1mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 5mg Bit-o-honey
Կալիում 44mg 2mg Bit-o-honey
Նատրիում 295mg 2mg Starburst
Ցինկ 0.49mg 0mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.012mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg 0.015mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 0.8µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.3mg 0.33mg Starburst
Վիտամին C 0.8mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.06mg 0.001mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.002mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg 0.005mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg 0.035mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg 0mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg 1µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին K 0µg 2.1µg Starburst
Տրանս ճարպ 0g 0.141g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 7.778g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
16%
Starburst
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 293mg)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 10.12g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.278g)
Which food is richer in minerals?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: