Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +465%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +588.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +768.4%
հավասար Նատրիում - 299
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +237.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +465%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +392.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +588.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +768.4%
հավասար Նատրիում - 299

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +377.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3479.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +323.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +377.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3479.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +173%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +302%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +215.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +173%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +302%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +215.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +267%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +145.6%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +267%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +145.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Whatchamacallit
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 61.33g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 8.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 7.5g 23.68g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 80.89g 63.23g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 494kcal Whatchamacallit
Շաքար 48g 48.86g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 1.9g Whatchamacallit
Կալցիում 35mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 0.2mg 1.13mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 7mg 28mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 28mg 138mg Whatchamacallit
Կալիում 44mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 295mg 299mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.49mg 0.43mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.12mg Whatchamacallit
Մանգան 0.038mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 1.3µg 0.7µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 0µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 0.3mg 1.27mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.06mg 0.11mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.044mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 0.069mg 2.47mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.082mg 0.26mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.009mg 0.04mg Whatchamacallit
Folate, total 2µg 18µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.06µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 2.5mg 25mg Whatchamacallit
Վիտամին K 0µg 4.3µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 0mg 12mg Bit-o-honey
Տրանս ճարպ 0g 0.12g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 17.04g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 3.78g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.83g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 0.86g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.54g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: