Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bluefish և Burbot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bluefish vs Burbot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +611.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +276.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3222.2%
հավասար Մագնեզիում - 41
հավասար Կալիում - 518
հավասար Ցինկ - 0.97
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.7% 23% 30% 125% 42% 10% 28% 23% 3.5% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 43% 29% 110% 46% 16% 26% 85% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +611.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +276.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3222.2%
հավասար Մագնեզիում - 41
հավասար Կալիում - 518
հավասար Ցինկ - 0.97

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Burbot
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +452%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +34.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +576.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +540.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 28% 0% 0% 0% 17% 22% 136% 57% 107% 1.5% 778% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 107% 40% 37% 10% 80% 0.75% 115% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +452%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +34.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +576.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +540.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +77.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +423.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +688.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.76
26% 5% 63% 6%
Սպիտակուցներ: 25.69 գ
Ճարպեր: 5.44 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.64 գ
Այլ: 6.23 գ
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.76 գ
Ճարպեր: 1.04 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.41 գ
Այլ: 0.79 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +423.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +688.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.76

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1251.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +256.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.2%
24% 48% 28%
Հագեցած ճարպ: 1.172 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.297 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.358 գ
28% 22% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.209 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.17 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.381 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1251.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +256.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bluefish Burbot
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bluefish Burbot Opinion
Սպիտակուցներ 25.69g 24.76g Bluefish
Ճարպեր 5.44g 1.04g Bluefish
Կալորիականություն 159kcal 115kcal Bluefish
Կալցիում 9mg 64mg Burbot
Երկաթ 0.62mg 1.15mg Burbot
Մագնեզիում 42mg 41mg Bluefish
Ֆոսֆոր 291mg 256mg Bluefish
Կալիում 477mg 518mg Burbot
Նատրիում 77mg 124mg Bluefish
Ցինկ 1.04mg 0.97mg Bluefish
Պղինձ 0.068mg 0.256mg Burbot
Մանգան 0.027mg 0.897mg Burbot
Սելեն 46.8µg 16.2µg Bluefish
Վիտամին A 459IU 17IU Bluefish
Վիտամին A, RAE 138µg 5µg Bluefish
Վիտամին B1 0.067mg 0.429mg Burbot
Վիտամին B2 0.097mg 0.172mg Burbot
Վիտամին B3 7.247mg 1.973mg Bluefish
Վիտամին B5 0.955mg 0.173mg Bluefish
Վիտամին B6 0.464mg 0.346mg Bluefish
Folate, total 2µg 1µg Bluefish
Վիտամին B12 6.22µg 0.92µg Bluefish
Տրիպտոֆան 0.288mg 0.277mg Bluefish
Տրեոնին 1.126mg 1.085mg Bluefish
Իզոլեյցին 1.184mg 1.141mg Bluefish
Լեյցին 2.088mg 2.012mg Bluefish
Լիզին 2.36mg 2.274mg Bluefish
Մեթիոնին 0.76mg 0.733mg Bluefish
Ֆենիլալանին 1.003mg 0.966mg Bluefish
Վալին 1.324mg 1.275mg Bluefish
Հիստիդին 0.756mg 0.729mg Bluefish
Խոլեստերին 76mg 77mg Bluefish
Հագեցած ճարպ 1.172g 0.209g Burbot
22:6 n-3 (DHA) 0.665g 0.123g Bluefish
20:5 n-3 (EPA) 0.323g 0.09g Bluefish
22:5 n-3 (DPA) 0.079g 0.033g Bluefish
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.297g 0.17g Bluefish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.358g 0.381g Bluefish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bluefish Burbot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
88%
Bluefish
30%
Burbot
Mineral Summary Score
54%
Bluefish
58%
Burbot

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Burbot
Burbot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.963g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bluefish
Bluefish is lower in Նատրիում (difference - 47mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bluefish
Bluefish is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in vitamins?
Bluefish
Bluefish is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bluefish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174229/nutrients
  2. Burbot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174230/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: